Thưa…! Chiều ngày 27/6/2024, xã Cư Lễ tổ Kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân xã Cư Lễ Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có Nông Văn Thùy – Bí thư Đẳng ủy, Chủ tịch...


Ngày 25/6/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ long trọng tổ chức Ngày hội về chuyển đổi số năm 2024. Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được tiếp...


Ngày 17/6/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2024. Đế dự và chỉ đạo có đồng chí Nông Văn Thùy – Bí thư Đảng ủy, Chủ...


Thưa…! Đêm 20/5/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ phối hợp với Đội thông tin lưu động Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn Tổ chức chương trình biểu văn nghệ tuyên truyền đưa thông tin về...


Ngày 23/4/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về hắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024 với...


Thưa…! Chiều ngày 17/4/2024, Hội đồng nhân dân xã Cư Lễ tổ Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân xã Cư Lễ Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có mặt bà Mã Thị Hường –...


Ngày 22/02/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...


Sáng 20/02, tại xã Cư Lễ, UBND xã Cư Lễ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Chương trình xanh sạch đẻm cảnh quan trước cổng chợ...


Ngày 24/10/2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về Kế hoạch Tổ chức ngày hội chuyển đổi số năm 2023 với những nội dung cụ thể sau: Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023...


Kính thưa quý động giả và toàn thể bà con nhân dân! Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa...