Thưa…! Chiều ngày 27/6/2024, xã Cư Lễ tổ Kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân xã Cư Lễ Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có Nông Văn Thùy – Bí thư Đẳng ủy, Chủ tịch...


Ngày 25/6/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ long trọng tổ chức Ngày hội về chuyển đổi số năm 2024. Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được tiếp...


Ngày 17/6/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2024. Đế dự và chỉ đạo có đồng chí Nông Văn Thùy – Bí thư Đảng ủy, Chủ...


Ngày 23/4/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về hắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024 với...


Thưa…! Chiều ngày 17/4/2024, Hội đồng nhân dân xã Cư Lễ tổ Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân xã Cư Lễ Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có mặt bà Mã Thị Hường –...


Kính thưa quý động giả và toàn thể bà con nhân dân! Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa...


Chiều ngày 14/6/2023, xã Cư Lễ tổ  Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân xã Cư Lễ Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã được nghe các báo cáo như...


Sắng ngày 01/6/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã Tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hoạt động hè, tết thiếu nhi 01/6 tại xã Cư Lễ. Dự buổi lễ có mặt đồng chí Nông Văn Thùy...


Ngày 25/5/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp tổ chức Bế mạc  lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Hát Then – Đàn Tính cho các học viên tại xã Cư Lễ. Dự bế mạc có đồng chí...